Regulacje prawne dotyczące odbioru odpadów

 

Poniżej odpowiedź Ministra Środowiska na interpelację poselską w sprawie transportu i zbierania odpadów. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Odpowiedź na interpelację w sprawie transportu i zbierania odpadów


Przedstawiamy odpowiedź na interpelację poselską w sprawie prawidłowego prowadzenia ewidencji przez posiadacza odpadów oraz wątpliwości pojawiające się w związku z funkcjonowaniem pośrednika i sprzedawcy odpadów.

Odpowiedź na interpelację poselską nr K9INT9276


Poniżej objaśnienia prawne wydane przez Ministra Klimatu dotyczące istnienia obowiązku zbierania odbieranych odpadów komunalnych i posiadania zezwolenia na zbieranie tych odpadów w bazie magazynowo-transportowej przez podmiot odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu w sprawie podmiotów odbierajacych odpady komunalne


Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wystawiania Karty Przekazania Odpadu Komunalnego w systeme BDO.

Interpretacja zasady stosowania KPOK w systemie BDO


 W załączeniu możliwość zapoznania się z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wyjaśnienia dotyczących stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742)

Wyjaśnienia w sprawie etykiety umieszczanej na odpadach niebezpiecznych


WASTER SPÓŁKA z o.o.
ul. Na Zapleczu 20 87-100 Toruń
tel: 56657-59-50
mail: biuro@waster.pl