kody odpadow3

Odbieramy odpady:

  • Oleje odpadowe
  • Emulsje
  • Płyny chłodnicze i hamulcowe
  • Filtry olejowe, paliwa, powietrza
  • Czyściwo
  • Opakowania
  • Opony
  • Odpady z separatorów
  • Tworzywa sztuczne
  • Metale